Khám BHYT: Th2 - CN 7:00 AM - 17:00 PM

Hotline: 0865.525.115

Tổng đài: 02076.555.888

KHOA TAI MŨI HỌNG
Ngày đăng: 18/03/2023 - 10:42

KHOA KHÁM BỆNH
Ngày đăng: 18/03/2023 - 10:41

KHOA PHỤ SẢN
Ngày đăng: 14/03/2023 - 15:34

KHOA NHI
Ngày đăng: 14/03/2023 - 14:56

KHOA MẮT
Ngày đăng: 01/03/2023 - 11:12

KHOA XÉT NGHIỆM
Ngày đăng: 28/02/2023 - 02:12

KHOA DƯỢC
Ngày đăng: 28/02/2023 - 02:11

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Ngày đăng: 28/02/2023 - 02:08

KHOA RĂNG HÀM MẶT
Ngày đăng: 28/02/2023 - 02:08

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115
Ngày đăng: 28/02/2023 - 01:31

KHOA NỘI TỔNG HỢP - TRUYỀN NHIỄM
Ngày đăng: 28/02/2022 - 00:36